Resultater klubbkonkurranse vår 2019 – Håndverk (kolleksjon)


  1. Jørgen Skaug
  2. Egil Sorgendal
  3. Ivar Gundersen
  4. Bernt M. Tordhol
  5. Jon Arne Sponga
  6. Øystein Nordås