Resultater April 2019 – Edle dråper


Daniel S. Lunt – Edel årgang

1. plass Daniel S. Lunt Edel Årgang
2. plass Petter Stangjordet Skrivesperre
3. plass Mette Banken Edle Dråper
4. plass Øystein Nordås Purpurdråper
5. plass Ivar Gundersen Edle Dråper
6. plass Jorunn Stabel Naturens edle dråper