Lillehammer kameraklubb informerer om 2020


Foto: Lars Teppan Johansen

Lillehammer kameraklubb ønsker alle et godt nytt (foto)år!

Mange aktiviteter for kommende år er lagt og følgende informasjon er publisert: