Merking av bilder


Merking av bilder

Bildene navngis etter lista under, avhengig av konkurranse og innlevering.
Dette identifiserer hva bildet leveres til og fotografen:

  • mb – månedens bilde
  • kk – klubbkonkurranser
  • et – etikett
  • ka – kalender

Eks: Månedens bilde februar 2019, bilde 1: Leslie Begby, filtype = mb201902-01-leb.jpg
(kun små bokstaver)

Digitale bilder (filer)

Størrelsen på bilder: Lengste side skal ha en oppløsning på 2400 piksler. Author må til enkelte konkurranser kunne etterlevere høyoppløselige bilder.

Levering av  digitale bilder til konkurranser (mb-kk-et-nm) gjøres på e-post til:
konkurranser@lillehammer-kameraklubb.no

Bilder du leverer til klubben skal alltid innholdet fotografens initialer.