Om LKK


Siden etableringen av Lillehammer Kameraklubb i 1951 har LKK knyttet til seg mange nye mennesker med interesse for foto. De fleste av disse har bekreftet sin interesse og sitt engasjement gjennom deltakelse på møtene og i konkurransene, og blitt verdifulle bidragsytere. Medlemmene har i større eller mindre grad vært med å vise byens ansikt lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er ikke få opptak som er gjort i byens kjerne og umiddelbare nærhet. Byens personligheter og ”kjendiser” gjennom tidene er eksponert i mange sammenhenger. Grundighet og nitidig arbeid i marken og i mørkerommet har derfor båret frukt og gitt gode plasseringer i konkurranser og utstillinger verden over.

Heder og ære blir man ikke feit av kan du si, men vi må huske på at dette er amatørenes arena, fotoinnsatsen går hånd i hånd med det daglige arbeidet og derfor henger mange av plasseringene meget høyt. Dette er forpliktende for styret og de ?gamle?, ikke slik å forstå at vi skal snu alt opp ned hver gang vi får et nytt medlem, men være åpne og fange opp de signaler som kommer. Nye medlemmer har også forventninger til LKK og vi er nysgjerrige på hva nye kan tilføre klubben. En ting er ihvertfall sikkert, vi er lydhøre og er ikke redd for å diskutere forslag til endringer, fortell oss hva du ønsker fra LKK, kaffepausen er en god anledning hvis du ikke vil stå fram i plenum.

Vi kan alle lære noe, i LKK finnes det ressurser som du ikke finner i hvilken som helst fotoforretning, men for å få svar på dine spørsmål må du bringe de til torgs. Bilderlevering til konkurranser behøver du slett ikke vente med, du vil fort oppdage at dette foregår helt anonymt, ikke for anonymitetens skyld, men for at alle skal bli bedømt likt. Det er ikke få av medlemmene som har fått et løft ved gode plasseringer i konkurranser på et tidlig tidspunkt.Vi er klare for nye motiver og nye ideer, alt blir mottatt med åpent sinn og har du et blinkskudd så skal jeg love deg en innertier.

LK-nytt er klubbens medlemsblad, dette kommer 10 ganger i året og distribueres til alle medlemmer, fotoklubber i Oppland og Hedmark og en del samarbeidspartnere. Møtedatoer, artikler bilder (kanskje dine egne), møtereferater, aktualiteter, konkurransekalender og resultater, portfolio, annonser om og reportasjer fra utflukter, annonser for kjøp og salg (gratis for medlemmer) og smådrypp om ting og tang er av innholdet.

Kurser og temakvelder er en del av programmet og teknisk kvarter hvor et medlem tar opp et tema, er nyttig. Dette blir også presentert i kortform i LK nytt og på medlemssidene her på nettet. Her vil også innholdet i LK-nytt bli gjort tilgjengelig, også for utskrift.

Vi besøker og tar imot besøk fra andre fotoklubber og har tevling med disse. Det er bestandig hyggelig med besøk og spesielt hvis vi klarer å slå dem i bildetevling. Møtelokalene våre har en del utstyr, utstyret er dels til utlån, men du kan som medlem fritt nytte lokalene i fotosammenheng, alle ukedager på kveldstid. Et enkelt mørkerom er også tilgjengelig.

Som medlem i LKK håper vi du vil finne deg til rette og gi oss utfordringer både med bilder og ellers.

Lillehammer Kameraklubbs websider viser fotografisk materiale som er underlagt åndsverksloven, du kan fritt laste dem ned for personlig bruk.

Velkommen som medlem i Lillehammer Kameraklubb!