Forumkvelder


 Vi arrangerer forumkvelder kl. 18.00 på følgende datoer i 2019:

Forumkveld er den tredje tirsdagen i måneden. Følgende tema er planlagt første halvår:

22. januar 2019 Blitzbruk- inne og ute. Denne kvelden bruker vi ikke studioblitser, men den/de blitsene vi har til vårt eget kamera.
19. februar 2019 Mikrojustering av optikken til kameraet. Sjekk at ditt kamera har denne funksjonen før du ev. kommer til denne kvelden.
19. mars 2019 Studiofoto. Portrett, stilleben.
23. april 2019 Makro. Inne og ute.
21. mai 2019 Fiklekveld. Knapper, brytere og innstillinger på kameraet.

Vel møtt!

Leslie Begby – Leder for Lillehammer kameraklubb

Aktuelle temaer:

Kamera- og fototeknikk –
Bruk av studiolys, tips og triks –
-utfyllende info følger etterhvert

Har du ting og emner som flere kunne ha interesse av
og som du ønsker vi skal ta i FORUM så meld fra.

Forum er et alternativ til kurs og framstår mer som dialog mot felles problemløsing. Det er utvalgte temaer for kvelden og det er som oftest en kort innledning fra møteleder.

FORUM går på annonserte dager kl 1800-2100 i Fabrikken
Temaer vi har vært igjennom og som vil bli repeterti tilfeldig rekkefølge:

Enkel og basis digital kamerateknikk
Vi gjennomgår de aller enkleste fellesnevnerne ved digitale apparater som har manuelle instillinger. Blender, lukkertid, hvitbalanse.
Ta med kamera og bruksanvisning.

Komposisjon og det gyldne snitt
Hva er det gyldne snitt? Vi tar fram det vi vet om dette og om komposisjon og diskuterer hvorfor og hvordan vi etterstreber den gode komposisjonen.

Arkivering og gjenfinning av digitale bilder
Arbeidsflyt med mapper og Photoshop kontra Adobe Lightroom. el.

Bedømming og juryering av bilder
Hvordan vi setter synsingen inn i et system…

Etikk og fotomanipulering
Verktøy for manipulering av bilder er blitt allemannseie og åpner for muligheter til å gi fotografiet et annet innhold eller en annne mening en opprinnelig tilsiktet.
Vi tar dette opp til diskusjon for å kunne trekke retningslinjer på hva vi er villig til å godta eller hvilke linje vi skal legge oss på eksempelvis ved juryoppdrag.

Blitsbruk og lyssetting
Riktig bruk av blits inne eller ute er ofte en forutsetning for gode bilder.
Klubben disponerer studioblitsanlegg og vi tar opplæring i dette og bruk av systemblitser du kan få til ditt kamera.

Forutsigbare farger – fargerom og fargestyring
Fargestyring er en vitenskap, men med enkle midler og litt kunnskap kan du få utskriftene dine til å harmonere med fargene på skjermen.

Spørsmål og forslag til temaer rettes til:
leder@lillehammer-kameraklubb.no

FORUM er også åpent for de som ikke er medlemmer i LKK
mot en avgift på kr 500.- pr FORUM

Påmelding Forum