Bli Medlem


Det finnes ikke dårlige bilder

Alle bilder vil kunne fortelle en historie, det kommer bare litt an på hvordan du presenterer det (da ser jeg bort ifra de som er gjenstand for uhell eller slurv).

Flere og flere av de som søker medlemskap i klubben er ungdom og andre igjen godt voksne.
Vi ser igjen og igjen, at det er gleden ved å ta bilder som gjør at dere ønsker å komme i kontakt med et fotomiljø. Dernest at de ønsker å lære mer om teknikk,  for å få til akkurat det bildet de har ønsket seg.  
Vi har nå i det senere hatt mange henvendelser fra ungdom. Ungdomsgruppa har egne møter, med temaer de selv ønsker å lære mer om. Snittalderen på medlemmene er litt vanskelig å si noe om, men det er mange voksne og kjønnsfordelingen er ca 50/50.

Det er ingen «opptaksprøve»  i LKK, interessen for bilde er det viktigste og vi har lite fokus på utstyr. Vi holder til i leide lokaler i Fabrikken  og der har vi møte hver første tirsdag i måneden. Fototurer, konkurranser og bildeleveringer til faste samarbeidspartnere som Lillehammer kommunes kalender, Maihaugen og bildevisning på Skysstasjonen står også på agendaen. Vi gjennomfører kurs og opplæring, temaene varierer med hva medlemmene ønsker til enhver tid.

Vi har en Klubbkafè med bildevurdering og FORUM hvor vi møtes  og tar opp problemstillinger som berører flere. 
Vi  forsøker løse disse ved øving og gruppearbeid, bildediskusjonene på medlemsmøtene er også lærerike.

Medlemsavgiften pr år:

  • Senior kr 575.-
  • Pensjonist  og trygdede kr 425.-
  • Skoleungdom og studenter  kr 200.-

Medlemskap

Medlemmene har ingen formelle forpliktelser, men det er hyggelig om du deltar i konkurranser, aktiviteter og på møtene, 
det er her du lærer.

Velkommen til medlemskap i Lillehammer kameraklubb!

Leslie Begby
leder

 

Medlemskap i Lillehammer Kameraklubb
Fullt navn
Skriv gjerne litt om deg selv og hvorfor du ønsker å bli medlem i Lillehammer kameraklubb