Klubbaktiviteter


MEDLEMSMØTER
Medlemsmøtene starter første tirsdag i måneden kl 1900
-unntatt, årsmøte i mars og julemøte i desember, kl 1800