Fototreffet er avlyst på grunn av for lav deltakelse!

De som har innbetalt påmeldingen til NSFFs konto vil få deltakeravgiften tilbakebetalt. Undertegnede tar kontakt med økonomiansvarlig i NSFF snarest.

Når det gjelder de som har betalt for mat vil dette bli tilbakebetalt fra LKK.

For å hjelpe kasserer er det fint om du som har betalt for mat sender en e-post til kasserer@lillehammer-kameraklubb.no og opplyser om hvilken konto pengene skal tilbakeføres til, og for sikkerhets skyld kan du gjerne skrive opp beløpet du har innbetalt.

Mvh
Leslie Begby

Leder Lillehammer Kameraklubb